Trondheim FT

Fra hbrgeo

Trondhjem

395: Trondhjem, Trondheim

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 2627
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)44937
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 45206
 • Antall bosteder (1900) 3035
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Haugen, Øen - Klostergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Klosterdalen, Øen - Elverhøi, Øen FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Kjøbmandsgaden - Kjøbmandsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Krambogaden - Sommerveiten FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Broveiten - Bispegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Præsidentveien - Munkegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Munkegaden - Danielsveiten FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Holstveiten - Prinsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Prinsens Gade Ynglingeforeningen - Prinsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Sverres Gade - Gartnergaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Erling Skakkes Gade - Erling Skakkes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Rebslagerveiten - Rebslagerveiten FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Kongens Gade - Kongens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Smedbakken - Kongens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Bersvendveiten - Bersvendveiten FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Ravelsveiten - Dronningens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Lillepladsveiten - St. Olafs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Drilveiten - Fodveiten FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Danielsbagerveiten - Kjøbmandsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 Bratørgaden - Søndre Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
21 Gjelvangveiten - Jernbanestationen FT1900 DA, Ft1900 0 0
22 Gaubækveiten - Carl Johans Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
23 Jomfrugaden - Jomfrugaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
24 Thomas Angells gade - Thomas Angells gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
25 Olaf Trygvessøns Gade - Munkholmen FT1900 DA, Ft1900 0 0
26 Vestre Enkelskillingsveiten - Munkegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
27 Dronningens Gade - Dronningens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
28 Skradikveiten - Dronningens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
29 Sandgade - Prinsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
30 Voldgade - Sandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
31 Hospitalsløkkene (danner egen menighed), Hospitalsstiftelsen - Hospitalsgaden, Vestre folkebad FT1900 DA, Ft1900 0 0
32 Sindssygeasylet - Kongens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
33 Ilevolden - Østre Ihlen Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
34 Mellemilen - Mellemilen FT1900 DA, Ft1900 0 0
35 Abelsborgs gade - Nedre Ilen FT1900 DA, Ft1900 0 0
36 Abelsborggade - Kofodgeilene FT1900 DA, Ft1900 0 0
37 Hegdalen - Ilsvigøren FT1900 DA, Ft1900 0 0
38 Skogvogterbolig, Schønningsdal - Møllebakkene FT1900 DA, Ft1900 0 0
39 Damhaugen - Munkaunet FT1900 DA, Ft1900 0 0
40 Brakkebygningen ved Baglien Bymarken - Grønlien, Bymarken FT1900 DA, Ft1900 0 0
41 Stenberg Plads under Nidarlie - Stenberget Nidarlid FT1900 DA, Ft1900 0 0
42 Nedre Aasvei - Nedre Aasvei FT1900 DA, Ft1900 0 0
43 Aasveien - Ny Aasvei FT1900 DA, Ft1900 0 0
44 Nyveien, Fjeldstuen - Ilevolden FT1900 DA, Ft1900 0 0
45 Hesthagen 1 mtr. brug - Paulinelund FT1900 DA, Ft1900 0 0
46 Kloster Gade - Klostergade Throndhjems Tvangsarbeidsanstalt FT1900 DA, Ft1900 0 0
47 Øvre Baklandet - Grænsen FT1900 DA, Ft1900 0 0
48 Vollabakken - Vollabakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
49 Kors Gade - Kors Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
50 Gløshaugen vestre - Sindsagerbakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
51 Lillegaardsbakken - Kristianfeldt Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
52 Hjemmet, Tyholtveien - Lillegaardens grund FT1900 DA, Ft1900 0 0
53 Brinken - Skansegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
54 Petersborg Gade - Petersborg FT1900 DA, Ft1900 0 0
55 Øvre Baklandet - Øvre Baklandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
56 Nedre Baklandet - Nedre Baklandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
57 Nedre Baklandet - Nedre Baklandet FT1900 DA, Ft1900 0 0
58 Nygade - Nygade FT1900 DA, Ft1900 0 0
59 Kirkegaden - Kirkegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
60 Nedre Møllenberg Gade - Nedre Møllenberg Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
61 Nedre Møllenberg Gade - Nedre Møllenberg Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
62 Nedre Møllenberggade - Nedre Møllenberggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
63 Gregusgade - Nedre Møllenberggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
64 Øvre Møllenberg Gade - Øvre Møllenberg Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
65 Øvre Møllenberg - Øvre Møllenberg Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
66 Værfts Gade - Bakke Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
67 Nonne Gade - FT1900 DA, Ft1900 0 0
68 Weidemanns vei Bispehaugen Folkeskole (Skolehusene) - Weidemanns vei FT1900 DA, Ft1900 0 0
69 Baahus Gade - Båhusgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
70 Rosenborg Gade - FT1900 DA, Ft1900 0 0
71 Indherredsveien - Wessels Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
72 Indherredsveien - Indherredsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
73 Fjære Gade - Kirke Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
74 Østersunds Gade - Strandveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
75 Gamle Kongevei - Gamle Kirkevei FT1900 DA, Ft1900 0 0
76 Fredli - Lykkens Prøve Indherredsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
77 Lønseth Voldsminde - Voldsminde FT1900 DA, Ft1900 0 0
78 Strandveien - Strandveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
79 Gregus Gade - Myhres Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
80 Leistads Gade - Nordtvedt Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
81 Rosenvinges Gade - General Kroghs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
82 Ladehammeren - Gerh. Schønnings Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
83 Jægershvile - Rønningssletten FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Marienborg" Bymarken" - Foldals gruber hus Ihlsviken DA, Ft1910 593 553
2 Ilsvikøren - Indtakshuset DA, Ft1910 664 665
3 Handskemakerbakken - Trollsjaa" v/ Dyrborg" DA, Ft1910 716 722
004a Ny Aasvei - Ny Aasvei DA, Ft1910 334 340
004b Nidarhøi" Gamle Aasvei" - Gamle Aasvei DA, Ft1910 462 466
5 Ihlens kirke %Arildsgate - Ny Aasvei DA, Ft1910 756 770
6 Ilvolden - Østre Ilen DA, Ft1910 357 328
7 Ilevolden - Kleistgate DA, Ft1910 649 664
8 Hans Nissens gate - Mellemilen DA, Ft1910 529 533
9 Østre Ilengate - Møllegaten DA, Ft1910 458 460
10 Hospitalsløkkene - Sandgaten DA, Ft1910 644 661
11 Sandgaden - Badehus DA, Ft1910 604 615
12 Sandgaten - Munkholmen DA, Ft1910 406 398
13 Jomfrugate - Fjordgate DA, Ft1910 381 330
14 Olaf Tryggvessønsgate - Fjordgate DA, Ft1910 260 247
15 Jernbanestationen - Fjordgate DA, Ft1910 361 288
16 Bratørgaden - Fjordgaten DA, Ft1910 528 290
17 Kjøbmandsgate - Fjordgaten DA, Ft1910 220 172
18 Krambodgaten - Bratørgate DA, Ft1910 171 167
19 Olaf Trygvessønsgate - Søndregaten DA, Ft1910 165 154
20 Dronningensgate - Krambodgate DA, Ft1910 410 379
21 Thomas Angellsgate - Søndregate DA, Ft1910 224 213
22 Nordregate - Vaterlandsveiten DA, Ft1910 192 194
23 Thomas Angellsgate - Nedre Enkeltskillingsveit DA, Ft1910 286 280
24 Munkegate - Skradikveiten DA, Ft1910 329 333
25 Hospitalsløkkene - Batterigate DA, Ft1910 453 443
26 Erling Skakkesgate - Elvegaten DA, Ft1910 631 605
27 Dronningensgate - Willmansveiten DA, Ft1910 533 528
28 Sankt Olafsgate - Drilveiten DA, Ft1910 659 654
29 Kongensgate - Holstveiten DA, Ft1910 369 347
30 Kongensgate - Bersvendveiten DA, Ft1910 444 438
31 Kongensgate - Vestermansveiten DA, Ft1910 431 414
32 Dronningensgate - Søndregate DA, Ft1910 383 380
33 Erling Skakkesgate - Kongensgate DA, Ft1910 525 525
34 Erling Skakkesgate - Munkegate DA, Ft1910 355 323
35 Kongensgate 11 og Danielsveiten - Danielsveiten DA, Ft1910 386 369
36 Rebslagerveiten - Kongensgate DA, Ft1910 255 257
37 Prinsensgate - Rebslagerveiten DA, Ft1910 234 233
38 Kalvskindsgate - Kongens gate DA, Ft1910 316 312
39 Sverres gate - Arkitekt Christies gate DA, Ft1910 163 162
40 Erling Skakkes gate - Prinsens gate DA, Ft1910 392 383
41 Bispegate - Munkegate DA, Ft1910 155 158
42 Kjøbmandsgate - Sankt Jørgensveiten DA, Ft1910 338 338
43 Prinsensgate - Kjøpmandsgate DA, Ft1910 342 345
44 Klosterdalen", Øen" - Kveldskvile, Øen DA, Ft1910 442 436
45 Elgesæthergate - Nidarøgate DA, Ft1910 335 354
46 Vangslund" Øen" - Elgesætergate DA, Ft1910 478 292
47 Klostergate - Klostergate DA, Ft1910 226 233
48 Klostergate - Vollafaldet DA, Ft1910 494 492
49 Klostergate - Paulinelund DA, Ft1910 785 784
50 Gløshaugen døveskole - Grænsen DA, Ft1910 858 869
51 Vollabakken - Ny reg. 1 (Til Sindsakerbakken) DA, Ft1910 703 711
52 Øvre Baklandet - Kristianfelt gate DA, Ft1910 408 413
53 Lillegaarden - Øvre Sindsaker Bakkestuen"" DA, Ft1910 390 393
54 Sindsakerveien - Kristianstensgate DA, Ft1910 307 314
55 Øvre Baklandet - Ny Stensbakken DA, Ft1910 371 369
56 Øvre Baklandet - Øvre Baklandet DA, Ft1910 331 335
57 Blusevoldsbakken - Emilielyst"" DA, Ft1910 330 331
58 Brobakken - Brobakken DA, Ft1910 590 604
59 Nedre Baklandet - Nedre Møllenberg gate DA, Ft1910 512 517
60 Nedre Baklandet - Baklandets Nygate DA, Ft1910 610 662
61 Nedre Baklandet - Kirkegaten DA, Ft1910 424 428
062a Kirkegaten - Bakkegate DA, Ft1910 357 365
062b Kirkegaten - Nonnegate DA, Ft1910 485 491
63 Nedre Møllenberggate - Nedre Møllenberggate DA, Ft1910 664 678
064a Nedre Møllenberg gate - Nonnegate DA, Ft1910 417 414
064b Øvre Møllenberg gate - Nonnegate DA, Ft1910 850 880
65 Dokgaten 1 & - Kirkegaten DA, Ft1910 480 493
66 Rosenborggaten - Nonnegate DA, Ft1910 971 993
67 Nonnegate - Rosenborggate DA, Ft1910 1793 1818
68 Indherredsveien - Gamle Kongevei DA, Ft1910 617 641
69 Kirkegaten - Gamle Kongevei DA, Ft1910 888 905
70 Nedre Møllenberggate - Gl. Kongevei DA, Ft1910 1042 1061
71 Øvre Møllenberggate - Wesselsgate DA, Ft1910 959 990
72 Lademoens Station - Strandveien DA, Ft1910 557 562
73 Indherredsveien - Nedre Møllenberggate DA, Ft1910 799 791
74 Nedre Møllenberggate - Indherredsveien DA, Ft1910 384 393
75 Indherredsveien - Dahls Reperbane DA, Ft1910 1243 1278
76 Østersundsgate - Gregusgate DA, Ft1910 361 374
77 Østersundsgate - Strandveien DA, Ft1910 637 656
78 Mellemveien - Nedre Møllenberggate DA, Ft1910 554 577
79 Mellemveien - Lademoens kirke DA, Ft1910 587 605
80 Omnibusstalden"" - Lademoens likkapel DA, Ft1910 608 631
81 Lilleby skole - Finnes barnehjem DA, Ft1910 410 406
82 Gardemoen - Fjæreberget 2 Ladehammerstranden DA, Ft1910 590 593
83 Strandveien - Gerhard Schønningsgate DA, Ft1910 591 615
84 Myhresgate - General Kroghsgate DA, Ft1910 778 801
85 Strandveien - Gregusgate DA, Ft1910 927 953

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Abelsborgsgt Abelsborgs gade , Abelsborgs gade 3 0 0 DA, Ft1900
Apothekerveiten Apothekerveiten , Apothekerveiten 4 0 0 DA, Ft1900
Askrobakken Askrobakken , Askrobakken 3 0 0 DA, Ft1900
Asylveiten Asylveiten , Asylveiten 4 0 0 DA, Ft1900
Bakkegt Bakke Gade , Bakke Gade 14 0 0 DA, Ft1900
Batterigt Batteri Gade , Batteri Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Batteriveiten Batteriveiten , Batteriveiten 4 0 0 DA, Ft1900
Bersvendveiten Bersvendveiten , Bersvendveiten 15 0 0 DA, Ft1900
Bispegt Bispe Gade , Bispegaden 9 0 0 DA, Ft1900
Brandhaugveiten Brandhaugveiten , Brandhaugveiten 4 0 0 DA, Ft1900
Bratørgt Bratørgaden , Bratørgaden 10 0 0 DA, Ft1900
Bratørveiten Bratørveiten , Bratørveiten 14 0 0 DA, Ft1900
Brinken Brinken , Brinken 4 0 0 DA, Ft1900
Brobakken Brobakken , Brobakken 6 0 0 DA, Ft1900
Brodalsgt Brodals Gade , Brodals Gade 10 0 0 DA, Ft1900
Broveiten Broveiten , Broveiten 3 0 0 DA, Ft1900
Båhusgt Båhusgade , Båhusgade 9 0 0 DA, Ft1900
Baahusgt Baahus Gade , Baahus Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Carl Johansgt Carl Johans Gade , Carl Johans Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Danielsveiten Danielsveiten , Danielsveiten 21 0 0 DA, Ft1900
Drilveiten Drilveiten , Drilveiten 6 0 0 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningens Gade , Dronningens Gade 70 0 0 DA, Ft1900
Elvegt Elvegade , Elvegade 10 0 0 DA, Ft1900
Erling Skakkesgt Erling Skakkes Gade , Erling Skakkes Gade 52 0 0 DA, Ft1900
Fjordgt Fjordgade , Fjordgade 26 0 0 DA, Ft1900
Fjæregt Fjære Gade , Fjære Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Fodveiten Fodveiten , Fodveiten 6 0 0 DA, Ft1900
Gamle Kirkevei Gamle Kirkevei , Gamle Kirkevei 12 0 0 DA, Ft1900
Gamle Kongevei Gamle Kongevei , Gamle Kongevei 23 0 0 DA, Ft1900
Gardemoens grund Gardemoens grund , Gardemoens grund 5 0 0 DA, Ft1900
Gartnergt Gartnergaden , Gartnergaden 7 0 0 DA, Ft1900
Gaubækveiten Gaubækveiten , Gaubækveiten 9 0 0 DA, Ft1900
General Kroghsgt General Kroghs Gade , General Kroghs Gade 17 0 0 DA, Ft1900
Gerh. Schønningsgt Gerh. Schønnings Gade , Gerh. Schønnings Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Gjedveiten Gjedveiten , Gjedveiten 13 0 0 DA, Ft1900
Gjelvangveiten Gjelvangveiten , Gjelvangveiten 6 0 0 DA, Ft1900
Gregusgt Gregus Gade , Gregusgade 11 0 0 DA, Ft1900
Grimkjelsgt Grimkjels Gade , Grimkjels Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Grænsen Grænsen , Grænsen 11 0 0 DA, Ft1900
Gyldenløvesgt Gyldenløves Gade , Gyldenløves Gade 12 0 0 DA, Ft1900
Handskemagerbakken Handskemagerbakken , Handskemagerbakken 12 0 0 DA, Ft1900
Hans Nissensgt Hans Nissens gade , Hans Nissensgade 6 0 0 DA, Ft1900
Holstveiten Holstveiten , Holstveiten 16 0 0 DA, Ft1900
Hospitalsgt Hospitalsgaden , Hospitalsgade 3 0 0 DA, Ft1900
Hospitalsløkkene Hospitalsløkkene , Hospitalsløkkene 30 0 0 DA, Ft1900
Huse i Elsterparken Huse i Elsterparken , Huse i Elsterparken 2 0 0 DA, Ft1900
Hvedingsveiten Hvedingsveiten , Hvedingsveiten 10 0 0 DA, Ft1900
Haakon Jarlsgt Haakon Jarls gade , Haakon Jarls gade 5 0 0 DA, Ft1900
Ihlevolden Ihlevolden , Ihlevolden 11 0 0 DA, Ft1900
Ilevolden Ilevolden , Ilevolden 22 0 0 DA, Ft1900
Ilsvigøren Ilsvigøren , Ilsvigøren 28 0 0 DA, Ft1900
Indherredsveien Indherredsveien , Indherredsveien 55 0 0 DA, Ft1900
Jomfrugt Jomfrugaden , Jomfrugaden 22 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirke Gade , Kirkegaden 65 0 0 DA, Ft1900
Kjøbmandsgt Kjøbmandsgade , Kjøbmandsgaden 28 0 0 DA, Ft1900
Kleistsgt Kleists gade , Kleists gade 3 0 0 DA, Ft1900
Klostergt Kloster Gade , Klostergade 34 0 0 DA, Ft1900
Kofodgjelene Kofodgjelene , Kofodgjelene 15 0 0 DA, Ft1900
Kongensgt Kongens Gade , Kongens Gade 97 0 0 DA, Ft1900
Korsgt Kors Gade , Kors Gade 31 0 0 DA, Ft1900
Krambogt Krambo Gade , Krambogaden 11 0 0 DA, Ft1900
Kredoveiten Kredoveiten , Kredoveiten 2 0 0 DA, Ft1900
Kristianfeldtgt Kristianfeldt Gade , Kristianfeldt Gade 29 0 0 DA, Ft1900
Ladehammeren Ladehammeren , Ladehammeren 2 0 0 DA, Ft1900
Leistadsgt Leistads Gade , Leistads Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Lillegaarden Lillegaarden , Lillegaarden 2 0 0 DA, Ft1900
Lillegaardens grund Lillegaardens grund , Lillegaardens grund 10 0 0 DA, Ft1900
Lillegaardsbakken Lillegaardsbakken , Lillegaardsbakken 6 0 0 DA, Ft1900
Lillegaardsveien Lillegaardsveien , Lillegaardsveien 6 0 0 DA, Ft1900
Lillepladsveiten Lillepladsveiten , Lillepladsveiten 3 0 0 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegaden , Løkkegaden 2 0 0 DA, Ft1900
Marinevolds grund Marinevolds grund , Marinevolds grund 2 0 0 DA, Ft1900
Mellemilen Mellemilen , Mellemilen 47 0 0 DA, Ft1900
Munkegt Munkegaden , Munkegaden 47 0 0 DA, Ft1900
Munkhaugveiten Munkhaugveiten , Munkhaugveiten 6 0 0 DA, Ft1900
Myhresgt Myhres Gade , Myhres Gade 19 0 0 DA, Ft1900
Møllebakkene Møllebakkene , Møllebakkene 20 0 0 DA, Ft1900
Møllmannslid Møllmannslid , Møllmannslid 3 0 0 DA, Ft1900
Nedre Baklandet Nedre Baklandet , Nedre Baklandet 81 0 0 DA, Ft1900
Nedre Enkelskillingsveiten Nedre Enkelskillingsveiten , Nedre Enkelskillingsveiten 2 0 0 DA, Ft1900
Nedre Ilen Nedre Ilen , Nedre Ilen 13 0 0 DA, Ft1900
Nedre Møllenberggt Nedre Møllenberggade , Nedre Møllenberg Gade 99 0 0 DA, Ft1900
Nedre Stensgt Nedre Stens Gade , Nedre Stens Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Nedre Aasvei Nedre Aasvei , Nedre Aasvei 14 0 0 DA, Ft1900
Nidarø Nidarø , Nidarø 4 0 0 DA, Ft1900
Nonnegt Nonne Gade , Nonne Gade 30 0 0 DA, Ft1900
Nordre Berggt Nordre Berg Gade , Nordre Berg Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Nordre Johnsgt Nordre Johns Gade , Nordre Johns Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Nordregt Nordre Gade , Nordre Gade 26 0 0 DA, Ft1900
Nordtvedtgt Nordtvedt Gade , Nordtvedt Gade 15 0 0 DA, Ft1900
Ny Aasvei Ny Aasvei , Ny Aasvei 5 0 0 DA, Ft1900
Nye Aasvei Nye Aasvei , Nye Aasvei 11 0 0 DA, Ft1900
Nye Aasvei Dyrborgs grund Nye Aasvei Dyrborgs grund , Nye Aasvei Dyrborgs grund 2 0 0 DA, Ft1900
Nygt Nygade , Nygade 20 0 0 DA, Ft1900
Nyveien Nyveien , Nyveien 12 0 0 DA, Ft1900
Nyveien Nidarlund Nyveien Nidarlund , Nyveien Nidarlund 2 0 0 DA, Ft1900
Olaf Trygvessonsgt Olaf Trygvessons Gade , Olaf Trygvessons Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Olaf Trygvessønsgt Olaf Trygvessøns Gade , Olaf Trygvessøns Gade 45 0 0 DA, Ft1900
Ole Johansens gaard, Tyholtveien Ole Johansens gaard, Tyholtveien , Ole Johansens gaard, Tyholtveien 2 0 0 DA, Ft1900
Paulinelund Paulinelund , Paulinelund 6 0 0 DA, Ft1900
Petersborg Petersborg , Petersborg 6 0 0 DA, Ft1900
Petersborggt Petersborg Gade , Petersborg Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Prinsensgt Prinsens Gade , Prinsens Gade 56 0 0 DA, Ft1900
Ravelsveiten Ravelsveiten , Ravelsveiten 5 0 0 DA, Ft1900
Rebslagerveiten Rebslagerveiten , Rebslagerveiten 23 0 0 DA, Ft1900
Rosenborggt Rosenborg Gade , Rosenborg Gade 29 0 0 DA, Ft1900
Rosenvingesgt Rosenvinges Gade , Rosenvinges Gade 18 0 0 DA, Ft1900
Rønningssletten Rønningssletten , Rønningssletten 10 0 0 DA, Ft1900
Sandgt Sandgade , Sandgade 49 0 0 DA, Ft1900
Schultz'sgt Schultz's Gade , Schultz's Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Sindsagerbakken Sindsagerbakken , Sindsagerbakken 16 0 0 DA, Ft1900
Skansegt Skansegade , Skansegade 10 0 0 DA, Ft1900
Skjoldagerveiten Skjoldagerveiten , Skjoldagerveiten 2 0 0 DA, Ft1900
Skolegt Skolegade , Skolegade 14 0 0 DA, Ft1900
Skradikveiten Skradikveiten , Skradikveiten 2 0 0 DA, Ft1900
Skrænten Skrænten , Skrænten 4 0 0 DA, Ft1900
Smedbakken Smedbakken , Smedbakken 4 0 0 DA, Ft1900
Sommerveiten Sommerveiten , Sommerveiten 2 0 0 DA, Ft1900
Sommervolds grund Sommervolds grund , Sommervolds grund 7 0 0 DA, Ft1900
St. Jørgensveiten St. Jørgensveiten , St. Jørgensveiten 6 0 0 DA, Ft1900
St. Olafsgt St. Olafs Gade , St. Olafs Gade 15 0 0 DA, Ft1900
Stenberget Stenberget , Stenberget 7 0 0 DA, Ft1900
Strandveien Strandveien , Strandveien 66 0 0 DA, Ft1900
Suhmsgt Suhms Gade , Suhms Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Sverresgt Sverres Gade , Sverres Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Søndre Johnsgt Søndre Johns Gade , Søndre Johns Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Søndregt Søndre Gade , Søndre Gade 29 0 0 DA, Ft1900
Taraldsgaardsveiten Taraldsgaardsveiten , Taraldsgaardsveiten 11 0 0 DA, Ft1900
Thomas Angellsgt Thomas Angells gade , Thomas Angells gade 23 0 0 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjolds Gade , Tordenskjolds Gade 14 0 0 DA, Ft1900
Udsigten Udsigten , Udsigten 13 0 0 DA, Ft1900
Vestermannsveiten Vestermannsveiten , Vestermannsveiten 2 0 0 DA, Ft1900
Vilmandsveiten Vilmandsveiten , Vilmandsveiten 5 0 0 DA, Ft1900
Voldgt Voldgade , Voldgade 4 0 0 DA, Ft1900
Voldsminde Voldsminde , Voldsminde 13 0 0 DA, Ft1900
Voldsminde, Vei Voldsminde, Vei , Voldsminde, Vei 4 0 0 DA, Ft1900
Vollabakken Vollabakken , Vollabakken 33 0 0 DA, Ft1900
Vollafaldet Vollafaldet , Vollafaldet 8 0 0 DA, Ft1900
Vor Fruegt Vor Frue Gade , Vor Frue Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Weidemanns vei Weidemanns vei , Weidemanns vei 18 0 0 DA, Ft1900
Wesselsgt Wessels Gade , Wessels Gade 25 0 0 DA, Ft1900
Ørjaveiten Ørjaveiten , Ørjaveiten 6 0 0 DA, Ft1900
Østersundsgt Østersunds Gade , Østersunds Gade 14 0 0 DA, Ft1900
Østre Ihlen Østre Ihlen , Østre Ihlen 4 0 0 DA, Ft1900
Øvre Baklandet Øvre Baklandet , Øvre Baklandet 47 0 0 DA, Ft1900
Øvre Møllenberg Øvre Møllenberg , Øvre Møllenberg 2 0 0 DA, Ft1900
Øvre Møllenberggt Øvre Møllenberg Gade , Øvre Møllenberg Gade 63 0 0 DA, Ft1900
Øvre Aasvei Øvre Aasvei , Øvre Aasvei 4 0 0 DA, Ft1900
Aasveien Aasveien , Aasveien 4 0 0 DA, Ft1900
Aasveien Sverresli Aasveien Sverresli , Aasveien Sverresli 3 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 150
 • Antall bosteder (1 utelatt): 2311
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Abelsborggt Abelsborg gate 10 , Abelsborg gate 14 3 47 51 DA, Ft1900
Apothekerveiten Apothekerveiten 2 , Apothekerveiten 12 6 63 63 DA, Ft1900
Arildsgt Arildsgate 4 , Arildsgate 5 9 240 245 DA, Ft1900
Arkitekt Christiesgt Arkitekt Christies gate 6 , Arkitekt Christiesgate 4c 11 191 193 DA, Ft1900
Askgrobakken Askgrobakken 2 , Askgrobakken 6 3 32 33 DA, Ft1900
Aslak Boltsgt Aslak Boltsgate 1 , Aslak Boltsgate 3 2 154 158 DA, Ft1900
Asylveiten Asylveiten 2 , Asylveiten 5 4 51 50 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegate 2 , Bakkegaten 5 15 210 217 DA, Ft1900
Baklandets Nygt Baklandets Nygate 1 , Baklandets Nygate 32 24 271 291 DA, Ft1900
Batterigt Batterigate 1 , Batterigate 4a 5 54 53 DA, Ft1900
Batteriveiten Batteriveiten 1 , Batteriveiten 4 4 42 43 DA, Ft1900
Bersvendveiten Bersvendveiten 2 , Bersvendveiten 11 16 187 173 DA, Ft1900
Biskop Grimkellsgt Biskop Grimkellsgate 2 , Biskop Grimkellsgate 6 3 182 190 DA, Ft1900
Biskop Sigurdsgt Biskop Sigurdsgate 8 , Biskop Sigurdsgate 11 6 253 262 DA, Ft1900
Bispegt Bispegaten 18 , Bispegate 1 13 216 217 DA, Ft1900
Blusevoldsbakken Blusevoldsbakken 2 , Blusevoldsbakken 12 6 41 43 DA, Ft1900
Brandhaugveiten Brandhaugveiten 1 , Brandhaugveiten 7 4 53 54 DA, Ft1900
Bratørgt Bratørgaden 2 , Bratørgate 5 11 135 115 DA, Ft1900
Bratørveiten Bratørveiten 3 , Bratørveiten 1 12 300 98 DA, Ft1900
Brinken Brinken 3 , Brinken 6 6 118 117 DA, Ft1900
Brobakken Brobakken 2 , Brobakken 12 6 70 73 DA, Ft1900
Brodalsgt Brodalsgate 2 , Brodalsgate 11 8 66 68 DA, Ft1900
Broveiten Broveiten 2 , Broveiten 6 3 25 27 DA, Ft1900
Baahusgt Baahus gate 2a , Baahusgate 17 11 485 490 DA, Ft1900
Danielsveiten Danielsveiten 1 , Danielsveiten 28 21 226 224 DA, Ft1900
Dokgt Dokgaten 4 , Dokgaten 12 5 0 0 DA, Ft1900
Drilveiten Drilveiten 2 , Drilveiten 3 6 59 58 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningensgate 52 , Dronningensgate 3 72 974 978 DA, Ft1900
Elgesætergt Elgesætergate 8 , Elgesætergate 47 16 572 589 DA, Ft1900
Elgesæthergt Elgesæthergate 6 , Elgesæthergate 24 2 87 96 DA, Ft1900
Elvegt Elvegaten 7? , Elvegaten 5c 17 190 189 DA, Ft1900
Erik Jarlsgt Erik Jarlsgate 9 , Erik Jarlsgate 6 4 55 55 DA, Ft1900
Erling Skakkesgt Erling Skakkesgate 49b , Erling Skakkesgate 11 56 469 478 DA, Ft1900
Fjordgt Fjordgate 39 , Fjordgaten 6a 61 259 226 DA, Ft1900
Fjæregt Fjæregaten 2 , Fjæregate 3 5 123 126 DA, Ft1900
Fodveiten Fodveiten 2 , Fodveiten 5 6 78 75 DA, Ft1900
Frostaveien Frostaveien 5 , Frostaveien 10 7 523 545 DA, Ft1900
Fæstningsgt Fæstningsgate 1 , Fæstningsgate 13 7 141 149 DA, Ft1900
Gamle Kongevei Gamle Kongevei 2a , Gamle Kongevei 11 13 402 408 DA, Ft1900
Gamle Aasvei Gamle Aasvei 8 , Gamle Aasvei 5 53 52 DA, Ft1900
Gardemoen Gardemoen , Gardemoen 5 46 46 DA, Ft1900
Gaubækveiten Gaubækveiten 5 , Gaubækveiten 14 10 104 95 DA, Ft1900
General Kroghsgt General Kroghsgate 18 , General Kroghsgate 7 17 261 271 DA, Ft1900
Gerhard Schønningsgt Gerhard Schønningsgate 3 , Gerhard Schønningsgate 8 5 58 59 DA, Ft1900
Gjedveiten Gjedveiten 2 , Gjedveiten 9 13 81 81 DA, Ft1900
Gjelvangveiten Gjelvangveiten 9 , Gjelvangveiten 3 7 58 44 DA, Ft1900
Gl. Kirkevei Gl. Kirkevei 2 , Gl. Kirkevei 3 12 103 104 DA, Ft1900
Gl. Kongevei Gl. Kongevei 12 , Gl. Kongevei 26 10 149 158 DA, Ft1900
Gregusgt Gregusgate 2 , Gregusgate 12 11 390 401 DA, Ft1900
Grænsen Grænsen 1 , Grænsen 17 306 310 DA, Ft1900
Gyldenløvesgt Gyldenløvesgate 2 , Gyldenløvesgate 12 12 461 467 DA, Ft1900
Handskemakerbakken Handskemakerbakken 2 , Handskemakerbakken 13d 12 161 163 DA, Ft1900
Hans Hagerupsgt Hans Hagerups gate 8 , Hans Hagerups gate 10 2 54 54 DA, Ft1900
Hans Nissensgt Hans Nissensgate 3 , Hans Nissens gate 12 7 244 208 DA, Ft1900
Holstveiten Holstveiten 6 , Holstveiten 5 16 241 229 DA, Ft1900
Hospitalsgt Hospitalsgaten 5 , Hospitalsgate 3 3 53 53 DA, Ft1900
Hospitalsløkkene Hospitalsløkkene 2 , Hospitalsløkkene 41 31 452 452 DA, Ft1900
Hvedingsveiten Hvedingsveiten 2 , Hvedingsveiten 11 10 133 130 DA, Ft1900
Haakon Jarlsgt Haakon Jarlsgate 1 , Haakon Jarlsgate 10 6 65 71 DA, Ft1900
Ilevolden Ilevolden 3b , Ilevolden 52 21 313 328 DA, Ft1900
Ilsvikøren Ilsvikøren 1 , Ilsvikøren 28 28 215 217 DA, Ft1900
Ilvolden Ilvolden 2 , Ilvolden 32a 14 111 114 DA, Ft1900
Indherredsveien Indherredsveien 10 , Indherredsveien 64 58 1200 1222 DA, Ft1900
Jernbanevollan Jernbanevollan , Jernbanevollan 2 0 0 DA, Ft1900
Jomfrugt Jomfrugate 12 , Jomfrugate 10 20 215 216 DA, Ft1900
Jon Raudesgt Jon Raudesgate 8 , Jon Raudesgate 7 3 135 139 DA, Ft1900
Kalvskindsgt Kalvskindsgate 4 , Kalvskindsgate 1b 5 120 121 DA, Ft1900
Karl Johansgt Karl Johansgate 2 , Karl Johansgate 7a 11 66 61 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaten 2 , Kirkegaten 69 68 1299 1331 DA, Ft1900
Kjøbmandsgt Kjøbmandsgate 42 , Kjøbmandsgate 10 63 372 367 DA, Ft1900
Kleistgt Kleistgate 2 , Kleistgate 9 9 414 416 DA, Ft1900
Klostergt Klostergate 70 , Klostergate 9 40 644 640 DA, Ft1900
Kofodgjeilene Kofodgjeilene 2 , Kofodgjeilene 13 16 253 252 DA, Ft1900
Kongensgt Kongensgate 70a , Kongens gate 75 101 1474 1441 DA, Ft1900
Korsgt Korsgaten 21 , Korsgate 51 34 616 619 DA, Ft1900
Krambodgt Krambodgaten 16 , Krambodgaten 4 18 167 144 DA, Ft1900
Krambodveiten Krambodveiten 2 , Krambodveiten 4 2 56 56 DA, Ft1900
Krangt Krangate 1 , Krangate 5 5 131 133 DA, Ft1900
Kristianfeltgt Kristianfelt gate 26 , Kristianfelt gate 19 20 207 207 DA, Ft1900
Kristianstensgt Kristianstensgate 11 , Kristianstensgate 15 4 14 13 DA, Ft1900
Leistadsgt Leistadsgate 2 , Leistadsgate 14 7 109 112 DA, Ft1900
Lillegaardsbakken Lillegaardsbakken 1 , Lillegaardsbakken 16 14 147 151 DA, Ft1900
Lillegaardsveien Lillegaardsveien 4 , Lillegaardsveien 10 7 46 45 DA, Ft1900
Lillepladsveiten Lillepladsveiten 4 , Lillepladsveiten 8 3 37 40 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegaten 1 , Løkkegaten 3 2 51 50 DA, Ft1900
Løkken Løkken , Løkken 2 10 10 DA, Ft1900
Marinevold Marinevold 5 , Marinevold 4 2 82 84 DA, Ft1900
Mellemilen Mellemilen 47a , Mellemilen 50a 51 468 470 DA, Ft1900
Mellemveien Mellemveien 1 , Mellemveien 22 13 661 686 DA, Ft1900
Munckegt Munckegate 38 , Munckegate 46 5 33 35 DA, Ft1900
Munkegt Munkegate 37 , Munkegate 7 44 489 449 DA, Ft1900
Munkhaugveiten Munkhaugveiten 1 , Munkhaugveiten 4 5 47 47 DA, Ft1900
Myhresgt Myhresgate 1 , Myhresgate 18 19 310 311 DA, Ft1900
Møllegt Møllegaten 1 , Møllegaten 5 3 9 9 DA, Ft1900
Møllehaugen Møllehaugen 1 , Møllehaugen 10 21 246 245 DA, Ft1900
Mølmanslid Mølmanslid 1 , Mølmanslid 5 4 83 84 DA, Ft1900
N. Jonsgt N. Jonsgate 2 , N. Jonsgate 7 6 63 63 DA, Ft1900
Nedre Baklandet Nedre Baklandet 1 , Nedre Baklandet 109 83 933 961 DA, Ft1900
nedre Enkeltskillingsveit nedre Enkeltskillingsveit 2 , Nedre Enkeltskillingsveit 3 4 28 30 DA, Ft1900
Nedre Ilen Nedre Ilen 31b , Nedre Ilen 2 29 181 181 DA, Ft1900
Nedre Møllenberggt Nedre Møllenberggate 2a , Nedre Møllenberggate 102 103 2302 2335 DA, Ft1900
Nedre Aasvei Nedre Aasvei 1 , Nedre Aasvei 3 12 121 122 DA, Ft1900
Nidarlund" Nyveien" Nidarlund" Nyveien" , Nidarlund" Nyveien" 3 31 30 DA, Ft1900
Nidarlund", Øen" Nidarlund", Øen" , Nidarlund", Øen" 2 22 26 DA, Ft1900
Nidarøgt Nidarøgate 74 , Nidarøgate 54 7 190 193 DA, Ft1900
Nonnegt Nonnegate 6 , Nonnegate 29 24 766 781 DA, Ft1900
Nordre Berggt Nordre Berggate 1a , Nordre Berggate 4 4 64 63 DA, Ft1900
Nordregt Nordregate 22 , Nordregate 9 25 255 238 DA, Ft1900
Nordtvedtsgt Nordtvedtsgate 2 , Nordtvedtsgate 13 16 234 246 DA, Ft1900
Ny Aasvei Ny Aasvei 16b , Ny Aasvei 10 28 179 185 DA, Ft1900
Nyveibakken Nyveibakken 5c , Nyveibakken 5k 5 24 23 DA, Ft1900
Nyveien Nyveien , Nyveien 11 17 288 295 DA, Ft1900
Olaf Tryggvessønsgt Olaf Tryggvessønsgate 42 , Olaf Tryggvessønsgate 41 25 221 211 DA, Ft1900
Olaf Trygvessønsgt Olaf Trygvessønsgate 4 , Olaf Trygvessønsgate 51 15 187 187 DA, Ft1900
Olav Tryggvessønsgt Olav Tryggvessønsgate 1 , Olav Tryggvessønsgate 13 5 84 84 DA, Ft1900
Paralelgt med Tyholtveien Paralelgate med Tyholtveien 2 , Paralelgate med Tyholtveien 4 2 8 8 DA, Ft1900
Paulinelund Paulinelund 1 , Paulinelund 6 6 122 126 DA, Ft1900
Petersborggt Petersborggate 1 , Petersborggate 10 16 196 202 DA, Ft1900
Prinsensgt Prinsensgate 44 , Prinsensgate 2b 64 905 861 DA, Ft1900
Ravelsveiten Ravelsveiten 2 , Ravelsveiten 3 5 33 35 DA, Ft1900
Rebslagerveiten Rebslagerveiten 2 , Rebslagerveiten 24 24 206 207 DA, Ft1900
Rosenborggt Rosenborggaten 8 , Rosenborggate 35 31 1054 1081 DA, Ft1900
Rosenborgkaien Rosenborgkaien , Rosenborgkaien 4 1 0 DA, Ft1900
Rosenvingesgt Rosenvingesgate 23 , Rosenvingesgate 21 18 248 258 DA, Ft1900
Rønningssletten Rønningssletten 1 , Rønningssletten 14 10 263 262 DA, Ft1900
S. Jonsgt S. Jonsgate 2 , S. Jonsgate 3 7 71 66 DA, Ft1900
Sandgt Sandgate 89 , Sandgaten 10 69 659 656 DA, Ft1900
Sankt Jørgensveiten Sankt Jørgensveiten 6b , Sankt Jørgensveiten 5a 6 90 89 DA, Ft1900
Sankt Olafsgt Sankt Olafsgate 12 , Sankt Olafsgate 11 15 186 190 DA, Ft1900
Scholdagerveiten Scholdagerveiten 2 , Scholdagerveiten 4 2 37 38 DA, Ft1900
Schultzgt Schultzgate 2 , Schultzgate 7 9 95 98 DA, Ft1900
Sindsakerbakken Sindsakerbakken 49 , Sindsakerbakken 15 17 379 385 DA, Ft1900
Sindsakerveien Sindsakerveien 3 , Sindsakerveien 7 4 23 25 DA, Ft1900
Skansegt Skansegate 14 , Skansegate 13 15 268 276 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaten 2a , Skolegaten 16 16 222 226 DA, Ft1900
Skrænten Skrænten 21 , Skrænten 15 8 157 162 DA, Ft1900
Smedbakken Smedbakken 1 , Smedbakken 2 4 31 30 DA, Ft1900
Sommerveiten Sommerveiten 2 , Sommerveiten 4 2 27 20 DA, Ft1900
Stenbergveien Stenbergveien 5 , Stenbergveien 1 9 104 109 DA, Ft1900
Strandveien Strandveien 4 , Strandveien 33 68 1308 1333 DA, Ft1900
Suhmsgt Suhmsgate 1 , Suhmsgate 4 3 37 38 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgate 3 , Sverres gate 1 12 136 134 DA, Ft1900
Søndregt Søndregate 24 , Søndregate 11 27 345 343 DA, Ft1900
Taraldsgaardsveiten Taraldsgaardsveiten 3 , Taraldsgaardsveiten 14 12 173 128 DA, Ft1900
Thomas Angellsgt Thomas Angellsgate 1 , Thomas Angellsgate 21 22 165 157 DA, Ft1900
Thomas Angelsgt Thomas Angelsgate 2 , Thomas Angelsgate 8 4 50 46 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjoldsgate 12 , Tordenskjoldsgate 15 15 174 174 DA, Ft1900
Tyholtveien Tyholtveien 8 , Tyholtveien 23 17 142 141 DA, Ft1900
Tyholtveien 1ste Tvergt Tyholtveien 1ste Tvergate 2 , Tyholtveien 1ste Tvergate 6 4 25 25 DA, Ft1900
Tyholtveien 2den Tvergt Tyholtveien 2den Tvergate 1 , Tyholtveien 2den Tvergate 7 4 36 35 DA, Ft1900
Utsigten Utsigten 1a , Utsigten 13 14 152 153 DA, Ft1900
Vestermansveiten Vestermansveiten 2 , Vestermansveiten 6 3 29 28 DA, Ft1900
Voldgt Voldgate 1 , Voldgate 2 4 34 35 DA, Ft1900
Voldsminde Voldsminde 16 , Voldsminde 20 5 135 138 DA, Ft1900
Vollabakken Vollabakken 2 , Vollabakken 21 32 253 258 DA, Ft1900
Vollafaldet Vollafaldet 3 , Vollafaldet 16 10 67 67 DA, Ft1900
Vor Frue Stræde Vor Frue Stræde 1a , Vor Frue Stræde 1b 2 21 22 DA, Ft1900
Vor Fruegt Vor Frue gate 1 , Vor Frue gate 6 4 14 15 DA, Ft1900
Weidemannsvei Weidemannsvei 1 , Weidemannsvei 23 18 656 663 DA, Ft1900
Wesselsgt Wessels gate 1 , Wesselsgate 32 27 931 960 DA, Ft1900
Willmansveiten Willmansveiten 2 , Willmansveiten 5 6 81 79 DA, Ft1900
Ørjaveiten Ørjaveiten 1 , Ørjaveiten 6 7 55 55 DA, Ft1900
Østersundsgt Østersundsgate 1 , Østersundsgate 15 17 591 610 DA, Ft1900
Østre Ilengt Østre Ilengate 3 , Østre Ilengate 5 3 23 27 DA, Ft1900
Øvre Baklandet Øvre Baklandet 2 , Øvre Baklandet 66 52 605 607 DA, Ft1900
Øvre Møllenberggt Øvre Møllenberggate 4 , Øvre Møllenberggade 73 62 1224 1248 DA, Ft1900
Øvre Sindsaker ny reg. Øvre Sindsaker ny reg. 8 , Øvre Sindsaker ny reg. 4 3 23 23 DA, Ft1900
Øvre Aasvei Øvre Aasvei 17b , Øvre Aasvei 17a 2 7 7 DA, Ft1900