Hovedside

Fra hbrgeo
(Omdirigert fra «Forside»)

Ein wikipedia - tre prosjekt

Dette er wikipedia i tre ulike delar. Wikipediaen blei etablert for å etablere dokumentasjon for Historisk Befolkningsregister og då særskild for dokumentasjon av kart og eigedomsregister for dei norske byane i perioden ca. 1770 til 1950. Denne delen dokumenterer også byutvidingar og byutvikling generelt, då kart og eigedomsregister ofte er knytt til slike prosessar.

Historisk befolkningsregister

Gå til startsida for Historisk Befolkningsregister.

Dokumentasjon for Kontoret

Den andre delen er knytt til dokumentasjon av kontora på Bryggen i Bergen etter brannen i 1702. Innhaldet i denne delen har ein viss fellesskap med første del, m.a. med eigedomskart og opplysingar frå eigedomsregister. Men i detaljeringsnivået er annleis sidan det er tale om einskilde eigedomar, ikkje heile byområdet. Gå til startsida for Kontora: Det Hanseatiske (-1766) og det Bergenske (1754-)

Øresund-tollen

Øresund-tollen eller Sund Toll Registers (STR) er digitalisert av TRESOAR og Universitetet i Groningen. Gå til startsida for Sund Toll Registers Meta

Wikipedia i undervisning

Den tredje delen av wikipedia er på test-stadiet og vil med snart bli skild ut som ein eigen wikipedia fordi den er knytt til undervisning. Planen er å kunne integrere utvikling av artiklar i ein lokal wikipedia for undervisningsemner på BA-nivå. Gå til startsida for Emnewiki