Bruker:Hakon

Fra hbrgeo

Håkon Haugland

Håkon Haugland

Håkon Haugland (f. 1980) er fra Gjeving i Tvedestrand, og er historiker bosatt i Bergen. Han tok mastergraden i historie ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2006. I 2007 arbeidet han på det byhistoriske prosjektet BerGis på UiB. Høsten 2012 forsvarte han doktorgraden i historie ved UiB. Hans fagfelt er byhistorie i middelalderen og tidlig moderne tid, men han har også arbeidet med kirkehistoriske temaer, lokalhistorie og organisasjonshistorie.


Noen utvalgte publikasjoner:

- A political arena? The gildedrikk ritual in the High Medieval Nordic guilds, i "Power of Practice, Rituals and Politics in Northern Europe c. 650-1350", red. Lars Hermansson, Wojtek Jezierski, Hans Jacob Orning og Thomas Småberg. Under utgivelse.

- 'To Help the Deceased to His Grave'. Guilds, Death and Funeral Arrangements in Late Medieval and Early Modern Norway, ca. 1300-1800. Artikkel under utgivelse.

- Piety and Power on Display – The Corpus Christi Guilds of Late Medieval Bergen and Oslo, i "Guilds, Towns and Cultural Transmission in the North, 1300-1500", red. Lars Bisgaard, Lars Boje Mortensen og Tom Pettitt, 2013. s. 181-202.

- Fellesskap og brorskap. En komparativ studie av gildenes sosiale, religiøse og rettslige rolle i et utvalg nordiske byer fra midten av 1200-tallet til reformasjonen. Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiB 2012.

- Dypvåg leseselskap - Opplysningskristendom på lokalnivå, i "Kunnskap og opplysning – til nytelse og nytte… Artikler fra «opplysningsseminaret», Nes Verk og Arendal, 9. og 10. desember 2011". Jacob Aall-prosjektet. Skrift nr. 7, s. 109-120.

- Dypvåg kirke 800 år. Red. Håkon Haugland og Lise Jensen Tveit (red.). 216 sider.

- Som gode menn har bestemt med samstemmig vilje. Beslutningsprosesser som involverte gilder i middelalderens Bergen, i Heimen, nr. 2-2011, s. 145-60.

- Gilde og edsfellesskap i senmiddelalderbyen. En sammenlikning av noen sammenslutninger i Bergen mellom 1250-1550. Upublisert masteroppgave i historie, Historisk institutt, UiB, høsten 2006.

- Var Dypvåg kirke en høgendeskirke? Om Dypvåg kirke og samfunnet rundt i middelalderen, i Aust-Agder-Arv. Årbok for Aust Agder Kulturhistoriske senter, 2004, s. 47-69.

Omkring Dypvåg kirke, i Dengang – på våre kanter, 2004, s. 151-57.